UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi

Ücretsiz üye olmak ve fırsatlardan yararlanmak için tıklayınız... Bireysel üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz. Kurumsal üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz.
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi
 USD 8.6646 8.6802
 EURO 7.8511 7.9030
Güncelleme 19.6.2021 00:34:22İtibar Yönetimi [6.7.2008]

İtibar Yönetimi

İtibar, tüm insanların, kişi ya da kuruluşlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz değer yargılarını ifade eder. Kuruluşlar için itibar yönetimi her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Reputation Management (İtibar Yönetimi) tüm sektörleri ilgilendiren ve kuruluşları kendine çeken önemli bir anlayışı temsil etmektedir. Bir kuruluşun itibarı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Marka yönetimi, şirket kültürü, yönetim bilinci, sosyal anlayışlar, şirketlerin sermaye yeterlilikleri kuruluşların itibarını önemli bir şekilde etkilemektedir. İtibar yönetimi, kuruluşların yönetebileceği, geliştirebileceği bir yönetim hareketidir. İtibar yönetimi sürekli gelişme temelindedir. Bunun nedeni gelişen ve değişen ortamlara ayak uyduran kuruluşların, itibarlarını ve isimleri önemli ölçüde koruduklarını ve geliştirme fırsatı bulduklarını gösteriyor olmasıdır.

Kuruluşlar itibarlarını nasıl koruyabilir ve geliştirebilir? Bu sorunun cevabı çok da basit değildir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İtibar anlayışı kişiden kişiye ve kuruluşların bulunduğu sektörlere göre değişebilmektedir. Kişilerin algıları önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Çok reklam veren bir kuruluş bazıları için itibarı yüksek görünebilir veya büyük plazalarda yer alan kuruluşlar itibarlı görülebilir. Önemli olan kuruluşların iç dinamikleri ve sundukları ürün ya da hizmettir.

Kuruluşların yapmaları gereken davranışlar şöyledir:

Kuruluşlar ilk olarak isimlerine sahip çıkabilmelidir. İsimler şirketler için önemlidir ve marka değeridir. Kuruluşlar her ortamda isimlerini ön plana çıkarabilmelidir. İsim dışında kuruluşlar, akılda kalıcı ve görüldüğünde akla hemen şirket isminin gelebileceği bir logo bulabilmelidirler. İsim, logo ve slogan üçlüsünü kullanabilen firmalar ilk adımı başarıyla atabilirler.

İtibar yönetiminde ikinci olarak yapılması gereken risk planlamasıdır. Risk planlamasını yaparken her türlü riski değerlendirmekte yarar vardır. Yangın, doğal afetler ve şirket sahiplerinin vefatı gibi durumlar analiz edilebilir. Risk analizlerinde finansal risklere özel bir önem vermek yararlı olacaktır. Döviz durumları, hisse değerleri, borçlanma ve alacak takibi gibi kalemler, riskli ortamlara göre değerlendirilebilir ve bir “ B” planı oluşturulabilir.

İtibarı korumak zordur ama itibar sahibi olmak daha zordur. İtibar sahibi olmak isteyenler kuruluşlar bu itibar için belli bir sermaye ayırmanın yanı sıra alt yapıyı çok iyi planlamak zorundadır. İyi planlanmış bir çalışma ortamı itibar için önemli bir basamaktır. Altyapı, çalışanların ve müşterilerin ilk gördükleri fiziksel alanlardır. Çalışanlar rahatsız, düzensiz ve eksik ortamlarda şirkete sadakatlerini yitirebilirler. Teknolojik altyapının yetersizliği şirket içinde zaman kayıplarına yol açacak ve iletişimi engelleyecektir. Bilgisayar kullanımının yeterli ve bilinçli kullanımı şirketi rakiplerinin bir adım önüne geçirecektir. Altyapıya çalışanların yeterliliklerini, çalışma performanslarını, geçmiş deneyimlerini de ekleyebiliriz.

Bir diğer önemli faktör sunulan ürün veya hizmetin yeterliliğidir. Sunulan ürün veya hizmet eksik, yetersiz veya kusurlu ise itibardan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Sunduğunuz ürün veya hizmet, teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun olmalıdır. Müşterilerin sorunları satış sonrası da çözülebilmelidir. Kusurlu ürün ya geri alınmalı ya da garanti kapsamına alınmalıdır. Hizmet sektöründe hizmet sonrası düzeltme yapmak oldukça zordur. Memnun olmayan müşteriye farklı bir hizmet sunmak ve memnuniyeti tekrar sağlamak gerekir. Hizmet sektörü üzerinde müşteri baskısı direkt hissedilir. 

Çok özel ürünler dışında teknoloji her ürüne girmelidir. Yenilikler insan sağlığına ve çevreye zarar vermemelidir.   Ürün veya hizmet sürekli iyileştirilmeli ve geliştirilebilmelidir. Kuruluşlar başarılı oldukları alanları ön plana çıkarabilmelidir. Zayıf yanlarını güçlendirebilmelidir. Tüm bunları yapmak aslında kolaydır. Birçok kuruluş, bu faaliyetleri yapmak için harekete geçmektedir ancak maddi yeterlilikleri yeterince iyi olmadığından hayata geçirmeleri gereken faaliyetleri gecikmektedir. Kuruluşlar için en önemli kaynaklardan biri olan çalışanların geliştirilmesi ve eğitilmesi konusu üzerinde durulması gereken önemli bir unsurdur. Çalışanların şirketlerine olan bağlılıkları aldıkları maaşla orantılı olmamalıdır. Çalışanlar iş bulduk ve maaşımızı alıyoruz bize yeter anlayışını terk etmeli ve yönetime nasıl katkıda bulunacaklarını düşünülmelidirler. Müşterilerin algısını iyi yönde değiştirmek için şirketler ilk olarak kendi çalışanlarının görüşlerine başvurmalıdır.

İtibar yönetimi kavramı, temeline inildiğinde yönetim bilimlerinin tümünü içeren ve tüm gelişmeleri bünyesinde bulunduran bir anlayıştır. İtibar yönetiminde şirket sahipleri veya üst yönetimde bulunan kişilerin liderlik vasfında olması ve liderliklerini göstermesi gerekmektedir. İtibarı yüksek şirketler günümüzde dünyaya açılabilen şirketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm kuruluşlar kendi yapılarına uygun bir biçimde yurtdışına açılmanın yolunu bulmalıdırlar.

İtibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalarda ön plana çıkan üç sonuç elde edilmiştir. Bunlar; müşteri memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim kalitesi olarak gözükmektedir. Sermayesi güçlü ve gelişime ayak uyduran şirketlerinde itibarının arttığı gözlemlenmiştir. İletişim, tüm şirketler için günümüzde olmazsa olmazlardandır. İç iletişim ve dış iletişim iyi yönetilmelidir. İletişimin tüm kanalları önceden planlanmalıdır. Tüm bu yazıların ışığında kurumsal itibar yönetiminin, kuruluşların karlılığını ve saygınlığını arttırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. İyi yönetilen, müşteri odaklı ürün ya da hizmet sunan kuruluşlar rakiplerinin önüne geçecek ve karlılıklarını arttıracaktır. Müşterisini memnun edemeyen kuruluşlarda, itibardan, saygınlıktan, marka olmaktan ve imajdan bahsedilemez.

Unutulmaması gereken son bir nokta da itibar yönetiminin sadece burada belirtilen konulardan oluşamayacak kadar geniş bir kavram olduğudur.

Fevzi Kostak
kostak@etikadanismanlik.com

Kaynak : kobitek.com

 
Okunma Sayısı 2495 Son Güncelleme: 1.7.2008

UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi
  4Bizden Haberler
 Bilişimde Kariyer - YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

  YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

 UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

  UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

 YazıcıGrup Ekim2010 e-bülteni yayınlandı

  YazıcıGrup e-bülteni yayınlandı. http://www.yazicigrup.net/eBulten/2010/20100910/

 UstalarBurada.com 'a YSM Yazılım'dan açıklama

  YSM Yazılım ve 2010 vizyonunu aktaran açıklamayı yayınlıyoruz.

 Operasyonel Değerleme ve Şirket Karnesi

  Modern Yönetim Teknikleri – Yazı Dizisi 2

 Bizimle çalışmak ister misiniz?

  YAZILIM ve PROJE SATIŞ YÖNETİCİMİZ olmak istermisiniz?...

 Niyetiniz büyümek ise EVET yazılımı size yeter

  Müşteri ve Adayları, Pazarlama-Satış-CRM,Üretim, Finans,...... EVET ile çok kolay

 Ne duruyorsun ? İstenmeyen başarısız sonuçları aşmak için arayınız

  Neden YSM Yazılım?

 BARTER sistemi hakkında merak edilen her şey

  KOSGEB, BARTER sistemini nasıl tanımlıyor

 Şirket liderleri ve yöneticileri için

  Şirketinize "Sistemsel Bakış" anlayışı geliştirmek üzerine…

 Vergide Türkiye Üçüncülüğü Yetmez Çöpten Elektrik Üretip Birinci Olacağım

  Ankara birincisi, Türkiye üçüncüsü olan Türker, 2008 yılı hedefini ise birincilik olarak belirledi.

 Akbank'tan Net 1,782 Milyon TL Kar

  Akbank, 2008 yılında 1 milyar 782 milyon TL net kar elde etti.

 UstalarBurada.com büyüyor

  UstalarBurada.com üye sayısı güngüne artıyor. UstalarBurada.com ailesi hızla genişliyor.

 Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com fiyat tekliflerini bekliyor.

  Tüm haklarıyla Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com - Türkiye İstihdam ve İşgücü piyasasına teknolojik katkımız

 www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

 www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

 ArtWords - ArtWin.Net Google AdWords reklam kampanyası başladı,

  Üyeliği olan kazanıyor, olmayan acaba nasıl üye olunuyor diye soruyordu.

 Neyin CRM si?

  Neyin CRM si? CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Nedir?

 Ustalarburada.com yeni bir iş sahasınıda bünyesine kattı

  MARKET ELEMANLARI olarak,Kasap, Şarküteri, Kasiyer. manav elemanlarıda artık ustalarburada da

 UstalarBurada.com Kurumsal Üye - Reklam Tarifesi

  Eğer sitemize reklam vermeyi düşünürseniz, daha geniş kapsamlı tanıtma imkanı bulursunuz. Tüm ilişkide olduğumuz firmalarımıza da sizi tavsiye edebilir, sizinle tanışmalarında yardımcı olabiliriz.

 Outlook da E-mail adresimi nasıl tanımlayabilirim?

  YSM Yazılım - ArtWin.net olarak müşterilerimize bir kolaylık daha sunmak istedik ve örnek program olarak Microsoft Outlook Express programını kullandık.

 E-Ticaret Terimler Sözlüğü [Bilgi Güvenliği]

  ArtWin.Net EasySELL e-ticaret yazılımı paketini biliyorsunuz.E-ticaret ile hem müşteri olarak hem de EasySELL kullanan site sahibi olarak aşağıdaki bilgileri siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmak istedik.

 Bugün 08.08.08

  YSM Yazılım - ArtWin.Net olarak 08.08.08 tarihinde neredeyiz? Neler yaptık?

 www.ArtWin.Net - Page Rank değeri 5 oldu

  28 Temmuz 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 5 e yükseldi

 Güncel bir web sitesi müşteri getirir

  Microsoft Türkiye - Girişimcilik ile ilgili önemli bir makale

 Genel Müdürümüzün röportajı

  YSM Yazılım Genel Müdürü, Sedat YAZICI'nın yerel bir gazeteye verdiği röportajından özet açıklamalar sunuyoruz:

 YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANADA

  YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANA STADYUMUNDADA ÇELİK KONUSUNDAKİ YETENEĞİNİ VE TECRÜBESİNİ GÖSTERDİ SLOGANINA UYGUN OLARAK TEK YILDIZ OLMA YOLUNDA SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR

 YSM Yazılım : Nam-ı diğer ArtWin.Net Yazılım

  Neler üretiyoruz? Kimlerle çalışıyoruz? Bizden son haberler...

 UstalarBurada.com - Ara Eleman ihtiyacı için içerik genişlemesine gitti

  15 Temmuz 2008 itibarıyla ana meslek kategorileri genişledi. Saç kesme ve Bükme ustaları ile Mühendis ve formenler grubu eklendi

 AKSA JENERATÖR ile gücümüze güç kattık.

  Kocaeli ilinde artık AKSA JENERATÖR'ün bayiliğini AKSAN JENERATÖR, San Tic.Ltd. Şti ile üstlenmiştir. Her türlü probleminizi çözecek jeneratör çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

 GEZGİN MAKİNA

  GEZGİN MAKİNA Kocaeli sanayiine ve Halkına hizmet etmekten mutluluk duyar

 Tüm kaynak alanında Usta olan Kaynakçı arkadaşlar

  Sitemiz sizinle,Alanında da Güvenilir Olan firmalarla Sizleri buluşturmak istemekteyiz

 Web Sitemiz

  www.UstalarBurada.com yayında

 Sanal POS nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Aile Şirketleri ve 25 Adımda Kurumsallaşma

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-Ticaret veya Elektronik Ticaret nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lere e-ticaretin getireceği avantajlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Web Sitesi ve E-ticaret

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 e-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Büyüyen Aile Şirketleri

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 İtibar Yönetimi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Kalite Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar mı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lerde ihracat sorunları ve çözüm iradesi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Neden lisanslı yazılım kullanılmalı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı)

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-imza ve E-sertifika ile ilgili bazı kavram ve tanımlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - İtibar Yönetimi
İsim
e-mail
 
EasyWeb Paket-6,Easyweb Ürün Ailesi, v7.0