UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -

Ücretsiz üye olmak ve fırsatlardan yararlanmak için tıklayınız... Bireysel üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz. Kurumsal üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz.
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -
 USD 8.6646 8.6802
 EURO 7.8511 7.9030
Güncelleme 18.6.2021 23:31:42


www.ustalarburada.com

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Titiz Reklam ve Aracılık Hizmetleri (bundan böyle TİTİZ REKLAM olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.ustalarburada.com internet adresinde ve şirketin diğer yayın organında verilen tüm hizmetlerin (kendisine sağlanılan imkanlar ve şirket tarafından öngörülen şartlar dahilinde) herhangi birisi veya birkaçından faydalanmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle BİREYSEL ÜYE olarak anılacaktır) ile TİTİZ REKLAM arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. www.ustalarburada.com’ye üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan BİREYSEL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3. BİREYSEL ÜYE’ler, www.ustalarburada.com’ye üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞMEnin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, TİTİZ REKLAM tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. TİTİZ REKLAM, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.
www.ustalarburada.com’ ye üye olan BİREYSEL ÜYE’nin www.ustalarburada.com ve TÜKETİCİ GAZETESİ’nde her kategori için iki(2) adet ücretsiz ilan verme hakkı vardır. Kategori bazında ikiden fazla ilan vermek isteyen BİREYSEL ÜYE Beş(5) adet ilana kadar, www.ustalarburada.com’ de belirtilen ilan ücretini ödemek, Beş(5) den fazla ilan vermek isteyen BİREYSEL ÜYE ise KURUMSAL ÜYE SÖZLEŞMESİ yaparak KURUMSAL ÜYE olmak ve www.ustalarburada.com’ de belirtilen ücretli KURUMSAL ÜYELİK PAKETLERİ’nden birisini satın almak zorundadır.

7. www.ustalarburada.com’a ilan verecek olan BİREYSEL ÜYELER ve KURUMSAL ÜYELER aynı ilan içerisinde BİR(1)’den fazla ürün çeşidine yer veremez. Bu şekilde bir ilan verildiği takdirde TİTİZ REKLAM bu ilanı yayınlamama hakkına sahiptir. Bu kural, ilanın doğru kategoride yer alabilmesi açısından gereklidir.

8. BİREYSEL ÜYELER, KURUMSAL ÜYE olmak koşuluyla www.ustalarburada.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel Sanal Mağaza kurabilirler. Bu Sanal Mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını www.tuketici.com.tr içerisinde yapabilirler. Sanal Mağaza açmak isteğinde bulunan BİREYSEL ÜYELER, KURUMSAL ÜYE SÖZLEŞMESİ’ni doldurarak KURUMSAL ÜYE olmak ve bununla ilgili belirlenmiş ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

9. Aksi belirtilmediği takdirde, , www.ustalarburada.com deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Yeni Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. TİTİZ REKLAM her zaman için, sunmuş olduğu hizmet paketlerinin içeriklerinde, www.ustalarburada.com ve hizmetlerini kapsayan tüm fiyat tarifelerinde değişiklik yapabilir. TİTİZ REKLAM ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı yeni tarife,BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

11. KULLANICI, üyeliğini, www.ustalarburada.com ve sayfalarını hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, bahsi geçen mahiyetteki ilanları kesinlikle veremez. Ayrıca, BİREYSEL ÜYE, başkalarının www.ustalarburada.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz BİREYSEL ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.ustalarburada.com ve sayfaları kullanıldığı takdirde yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, BİREYSEL ÜYE ve/veya BİREYSEL ÜYELER hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

12. KURUMSAL ÜYE veya BİREYSEL ÜYE www.ustalarburada.com ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası www.ustalarburada.com sunucularında kayıt altına alınmaktadır. PRINT&TRADE tüm BİREYSEL ÜYELERİN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 11. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13. TİTİZ REKLAM hiçbir sebep beyan etmeden istediği BİREYSEL ÜYELERİN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

14. TİTİZ REKLAM in iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen BİREYSEL ÜYELERİN üyelik bilgileri TİTİZ REKLAM tarafından saklanacaktır.

15. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen BİREYSEL ÜYELER dışında, üyeliklerini iptal eden BİREYSEL ÜYELER, PRINT&TRADE e başvuru formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

16. TİTİZ REKLAM, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

17.
www.ustalarburada.com’nin amacı, herkesin alım/satım ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, ürünlerini Sanal Mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın hizmetine sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden TİTİZ REKLAM e hiçbir sorumluluk yüklenemez. BİREYSEL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, TİTİZ REKLAM bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

18. İlan verenler, www.ustalarburada.com daki ilanların sadece BİREYSEL ÜYELERİN veya okurlarının hizmetine sunulduğunu ve TİTİZ REKLAM’ın hiç bir şekilde ilan verenler ile üçüncü şahısların alış-verişinden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamayacağını, www.ustalarburada.com’ un sadece topladığı bilgiyi on-line veya off-line aktarma aracı olduklarını kabul eder. TİTİZ REKLAM, sunulan ürün, hizmet ve objelerin varlığından, doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu değildir. TİTİZ REKLAM ilan verenler tarafından satışa sunulan, kiralanan ürün veya hizmetler her ne şekilde sunuluyorsa, bunları sunanların yetkili olup olmadığını teyit ve/veya kontrol etmez.

19. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

20. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu BİREYSEL ÜYEYE aittir. Bu sebeple TİTİZ REKLAM e rücu kesinlikle mümkün değildir.

21 www.ustalarburada.com ve sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile TİTİZ REKLAM ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, BİREYSEL ÜYE www.ustalarburada.com deki ve işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, TİTİZ REKLAM in sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME yi onaylayarak ve www.ustalarburada.com u BİREYSEL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu BİREYSEL ÜYEYE aittir. Bu sebeple TİTİZ REKLAM e rücu kesinlikle mümkün değildir.

22. TİTİZ REKLAM, www.ustalarburada.com’un üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren BİREYSEL ÜYELERİN tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

23. TİTİZ REKLAMın tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı, TİTİZ REKLAM hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez. Böyle bir durum sözkonusu olursa BİREYSEL ÜYE, TİTİZ REKLAM’ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

24. BİREYSEL ÜYE www.ustalarburada.coma bağlanırken sitenin normal işleyişini engelleyecek yazılım veya donanımları kullanmayacağını, ya da işbu sitelerin çalışmasını ve/veya özel yapısını bozabilecek bilgileri, yazılımları ya da dosyaları sitelere göndermeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

25. TİTİZ REKLAM ve BİREYSEL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

26. İşbu sözleşme yirmi altı (26) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

 

 

 

 

Görüntülenme Sayısı 2022 Son Güncelleme:


UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -
  4Bizden Haberler
 Bilişimde Kariyer - YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

  YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

 UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

  UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

 YazıcıGrup Ekim2010 e-bülteni yayınlandı

  YazıcıGrup e-bülteni yayınlandı. http://www.yazicigrup.net/eBulten/2010/20100910/

 UstalarBurada.com 'a YSM Yazılım'dan açıklama

  YSM Yazılım ve 2010 vizyonunu aktaran açıklamayı yayınlıyoruz.

 Operasyonel Değerleme ve Şirket Karnesi

  Modern Yönetim Teknikleri – Yazı Dizisi 2

 Bizimle çalışmak ister misiniz?

  YAZILIM ve PROJE SATIŞ YÖNETİCİMİZ olmak istermisiniz?...

 Niyetiniz büyümek ise EVET yazılımı size yeter

  Müşteri ve Adayları, Pazarlama-Satış-CRM,Üretim, Finans,...... EVET ile çok kolay

 Ne duruyorsun ? İstenmeyen başarısız sonuçları aşmak için arayınız

  Neden YSM Yazılım?

 BARTER sistemi hakkında merak edilen her şey

  KOSGEB, BARTER sistemini nasıl tanımlıyor

 Şirket liderleri ve yöneticileri için

  Şirketinize "Sistemsel Bakış" anlayışı geliştirmek üzerine…

 Vergide Türkiye Üçüncülüğü Yetmez Çöpten Elektrik Üretip Birinci Olacağım

  Ankara birincisi, Türkiye üçüncüsü olan Türker, 2008 yılı hedefini ise birincilik olarak belirledi.

 Akbank'tan Net 1,782 Milyon TL Kar

  Akbank, 2008 yılında 1 milyar 782 milyon TL net kar elde etti.

 UstalarBurada.com büyüyor

  UstalarBurada.com üye sayısı güngüne artıyor. UstalarBurada.com ailesi hızla genişliyor.

 Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com fiyat tekliflerini bekliyor.

  Tüm haklarıyla Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com - Türkiye İstihdam ve İşgücü piyasasına teknolojik katkımız

 www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

 www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

 ArtWords - ArtWin.Net Google AdWords reklam kampanyası başladı,

  Üyeliği olan kazanıyor, olmayan acaba nasıl üye olunuyor diye soruyordu.

 Neyin CRM si?

  Neyin CRM si? CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Nedir?

 Ustalarburada.com yeni bir iş sahasınıda bünyesine kattı

  MARKET ELEMANLARI olarak,Kasap, Şarküteri, Kasiyer. manav elemanlarıda artık ustalarburada da

 UstalarBurada.com Kurumsal Üye - Reklam Tarifesi

  Eğer sitemize reklam vermeyi düşünürseniz, daha geniş kapsamlı tanıtma imkanı bulursunuz. Tüm ilişkide olduğumuz firmalarımıza da sizi tavsiye edebilir, sizinle tanışmalarında yardımcı olabiliriz.

 Outlook da E-mail adresimi nasıl tanımlayabilirim?

  YSM Yazılım - ArtWin.net olarak müşterilerimize bir kolaylık daha sunmak istedik ve örnek program olarak Microsoft Outlook Express programını kullandık.

 E-Ticaret Terimler Sözlüğü [Bilgi Güvenliği]

  ArtWin.Net EasySELL e-ticaret yazılımı paketini biliyorsunuz.E-ticaret ile hem müşteri olarak hem de EasySELL kullanan site sahibi olarak aşağıdaki bilgileri siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmak istedik.

 Bugün 08.08.08

  YSM Yazılım - ArtWin.Net olarak 08.08.08 tarihinde neredeyiz? Neler yaptık?

 www.ArtWin.Net - Page Rank değeri 5 oldu

  28 Temmuz 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 5 e yükseldi

 Güncel bir web sitesi müşteri getirir

  Microsoft Türkiye - Girişimcilik ile ilgili önemli bir makale

 Genel Müdürümüzün röportajı

  YSM Yazılım Genel Müdürü, Sedat YAZICI'nın yerel bir gazeteye verdiği röportajından özet açıklamalar sunuyoruz:

 YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANADA

  YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANA STADYUMUNDADA ÇELİK KONUSUNDAKİ YETENEĞİNİ VE TECRÜBESİNİ GÖSTERDİ SLOGANINA UYGUN OLARAK TEK YILDIZ OLMA YOLUNDA SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR

 YSM Yazılım : Nam-ı diğer ArtWin.Net Yazılım

  Neler üretiyoruz? Kimlerle çalışıyoruz? Bizden son haberler...

 UstalarBurada.com - Ara Eleman ihtiyacı için içerik genişlemesine gitti

  15 Temmuz 2008 itibarıyla ana meslek kategorileri genişledi. Saç kesme ve Bükme ustaları ile Mühendis ve formenler grubu eklendi

 AKSA JENERATÖR ile gücümüze güç kattık.

  Kocaeli ilinde artık AKSA JENERATÖR'ün bayiliğini AKSAN JENERATÖR, San Tic.Ltd. Şti ile üstlenmiştir. Her türlü probleminizi çözecek jeneratör çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

 GEZGİN MAKİNA

  GEZGİN MAKİNA Kocaeli sanayiine ve Halkına hizmet etmekten mutluluk duyar

 Tüm kaynak alanında Usta olan Kaynakçı arkadaşlar

  Sitemiz sizinle,Alanında da Güvenilir Olan firmalarla Sizleri buluşturmak istemekteyiz

 Web Sitemiz

  www.UstalarBurada.com yayında

 Sanal POS nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Aile Şirketleri ve 25 Adımda Kurumsallaşma

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-Ticaret veya Elektronik Ticaret nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lere e-ticaretin getireceği avantajlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Web Sitesi ve E-ticaret

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 e-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Büyüyen Aile Şirketleri

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 İtibar Yönetimi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Kalite Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar mı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lerde ihracat sorunları ve çözüm iradesi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Neden lisanslı yazılım kullanılmalı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı)

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-imza ve E-sertifika ile ilgili bazı kavram ve tanımlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El -
İsim
e-mail
 
EasyWeb Paket-6,Easyweb Ürün Ailesi, v7.0
KOÜ TEKNOPARK